Bülten 2019

Bülten 2019-88 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilmesi Uygulaması 1 Ocak 2020 Tarihine Ertelendi

BÜLTEN 2019-88

1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE TÜM  TÜRKİYE’DE UYGULANACAK OLAN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI I OCAK 2020 TARİHİNE ERTELENDİ

27 Temmuz 2019 gün ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)” de, 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde”

Daha önce, uygulama  1 Haziran 2017 tarihinde Kırşehir de, 1 Ocak 2018 de Amasya, Bartın ve Çankırı da başlandı.

Diğer yerlerde; I nolu tebliğle 1 Ocak 2018 tarihinde uygulanması gerekir iken 3 nolu Tebliğle 1 Temmuz 2018’e, 4 nolu tebliğle 1 Ekim 2018’e ve 5 nolu tebliğle 1 Temmuz 2019’a ertelenmişti.

Bu tebliğle de, 1 Temmuz 2019 tarihinde tüm  Türkiye’de uygulanacak olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması I Ocak 2020 tarihine ertelendi.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,27.07.2019