Bülten 2019

Bülten 2019-18 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) İndirimli Oran İstisnası

BÜLTEN (2019-18)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 22)

İNDİRİMLİ ORAN İSTİSNASI

31 Aralık 2018 gün ve 30642(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)” yayınlandı.

Bu genel tebliğde;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmiş iken bu sınır 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiştir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 02.01.2019