Bülten 2019

Bülten 2019-57 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle Uğraşanlar Satın Aldığı Taşıtların Kdv Oranından Araçları Satabileceklerdir

BÜLTEN 2019-57

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ İLE UĞRAŞANLAR SATIN ALDIĞI TAŞITLARIN KDV ORANINDAN ARAÇLARI SATABİLECEKLERDİR

22 Mart 2019 gün ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 845 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında;

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli (I) sayılı listenin 9 ncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki  cümle eklenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu  Kararın  birinci  maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oram uygulanarak satın alınan  araçların  tesliminde, bu  araçların  alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır”

Bu eklemeyle 9 ncu sıra aşağıdaki gibi olmuştur.

“9-Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

Türk  Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)  veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında  yüklenilen  katma  değer vergisini  indirim  hakkı  bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın  birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oram uygulanarak satın alınan araçların  tesliminde, bu  araçların  alımında    uygulanan  katma  değer  vergisi  oranı uygulanır.”

Yapılan bu değişiklikle, ikinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenler, satın aldığı taşıtların KDV oranından araçları satabileceklerdir.