Bülten 2019

Bülten 2019-53 Gelir Vergisi Kanununda 7161 Ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin 306 Seri Nolu Genel Tebliğde Yapılan Açıklamaları

BÜLTEN 2019-53

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA 7161 VE 7162 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 306 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞDE YAPILAN AÇIKLAMALARI

13 Mart 2019 gün ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan 306 Seri Nolu  Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Gelir Vergisi Kanununda 7161 ve 7162 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler açıklanmıştır.

Yapılan Açıklamalar;

– Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna uygulamasına,

– İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulamasına,

– Tazminat ödemelerinde istisna uygulamasına,

– 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine,

yönelik açıklamalardır.

İlgili Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,16.03.2019