Bülten 2019Türkiye Denetim Standartları

Bülten 2019-47 Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği

BÜLTEN 2019-47

KONKORDATO ÖN PROJESİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ MAKUL GÜVENCE RAPORU ÖRNEĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 16 Şubat 2019 gün ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 14.02.2019 gün ve 75935942-050.01.04-(01/71) sayılı Kurul Kararında, “Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu” örneği yayınlanmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı ve Rapor Örneğine ulaşmak için tıklayınız.