İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28

14 Şubat 2014 gün ve 28913 Sayılı Resmi Gazete’de  “İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28” yayımlanmıştır.

 Bu tebliğin amacı, “Bu tebliğin ekinde yer alan İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

 İlgili tebliğ ve eki  (BDS 610) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.