Bülten 2018

Bülten 2018-110 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna Göre 31 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Yapılması Gereken Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri 27 Ağustos 2018 Tarihine Uzatıldı  

BÜLTEN 2018-110

7143 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE 31 TEMMUZ 2018 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKEN BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİ 27 AĞUSTOS 2018 TARİHİNE UZATILDI

 

31 Temmuz 2018 gün ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararı ile, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2,3,4,7 ve 8 inci maddeleri ile 10 ncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27.08.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9 uncu maddesinin on yedinci fıkrası gereğince Karar verilmiştir.

Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliğine olan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinde bir değişiklik yapılmadığından, bu Kurumlara olan borçlar için 31/7/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar olan başvuru süresi uzamamıştır

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız