Bülten 2018

Bülten 2018-87 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna ilişkin 1 Seri Nolu Genel Tebliğ

BÜLTEN  2018-87 

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 1)

26 Mayıs 2018 gün ve Mükerrer 30432 sayılı Resmi Gazete’de, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna ilişkin  1 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu genel tebliğde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bültenimizde, genel tebliğde yer alan başlıklara aşağıda yer verilmiş olup ek olarak da genel tebliğe buradan ulaşılabilir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,27.05.2018

 

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BAŞLIKLARI

I-AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

A-MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI

B-İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI

C- BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

Ç- YİKOB’LARCA TAKİP EDİLEN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI ALACAKLARI

II- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

C- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

Ç- MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

D- DİĞER HUSUSLAR

III– KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

C- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

Ç- MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

D- DİĞER HUSUSLAR

IV– İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER İLE PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

A- KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANILDIĞI HÂLDE BU TARİHE KADAR TAMAMLANAMAMIŞ OLAN VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ

B- PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

C- DİĞER ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN BEYANI

V– MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A-MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK MÜKELLEFLER

B- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YAPILACAK BAŞVURUNUN SÜRESİ VE ŞEKLİ

C- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIRIM

Ç- GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM

D- KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM

E- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

VI- İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

A- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI

B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA

C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

VII– ORTAK HÜKÜMLER

A- TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

B- MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE KANUNDAN YARARLANMA

VIII– TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR

IX – DİĞER HUSUSLAR

EKLER