Kategorisiz

Bülten 2018-75 Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar,Damga Vergisi,Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2018-75)

NİSAN 2018 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 106 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Nisan 2018 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresini uzattı.

Verme süresi uzatılan beyannamelere  ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Süresi Uzatılan İşlem Gelir İdaresi Sirküleri Dönemi Yasal Süresi Son Gün Uzatılan Süre Son Gün Ödeme Süresi Son Gün
Muhtasar Beyanname 21/05/2018

VUK-106

Nisan

2018

23 Mayıs 2018 28 Mayıs 2018 28 Mayıs 2018
Damga Vergisi Beyannamesi 21/05/2018

VUK-106

Nisan

2018

23 Mayıs 2018 28 Mayıs 2018 28 Mayıs 2018
Katma Değer Vergisi Beyannamesi 21/05/2018

VUK-106

Nisan

2018

24 Mayıs 2018 28 Mayıs 2018 28 Mayıs 2018

Not: Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini son gün 23.59’ a kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Sözü edilen Gelir İdaresi Başkanlığı Sirkülerleri aşağıdadır.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,22.05.2018

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/106

Konusu: 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 21/05/2018

Sayısı: VUK-106 / 2018-10

  1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Mayıs 2018 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.  

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı