Bülten 2018

Bülten 2018-58 7104 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BÜLTEN 2018-58

7104 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

06.04.2018 gün ve 30383 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazi Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun” biri yürürlük ve biride yürütme maddesi olmak üzere 30 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanunda 11 kanunda değişiklik yapılmış olup, 14 maddesi KDV, 2 şer madde Gelir ve Vergi Usul Kanunlarında, 1 er maddesi Harçlar ve ÖTV Kanunlarında yapılmıştır.

7104 sayılı Kanunun hangi kanunlarda hangi maddelerinde değişiklik yapıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

7104 Sayılı Kanun Madde Kanun No Kanun Adı Değişiklik/İlave/Kaldırılan

Maddeler

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu 2, 8, 12, 13, 17, 23, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 46, Geçici Madde 20,
15,18 193 Gelir Vergisi Kanunu  

Mükerrer 80

Geçici Madde 88

16 3671 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun 4
17 375 KHK Ek Madde 22
19, 20 213 Vergi Usul Kanunu 140, 256
21 492 Harçlar Kanunu 2 Sayılı Tarife
22 2547 Yüksek Öğretim Kanunu Geçici Madde 75
23 3568 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 8/A
24 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu 5
25 5345 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu Ek Madde 1
26, 27, 28 178 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 20,Ek Madde 29, Ek Madde 35
29 Yürürlük Maddesi
30 Yürütme Maddesi

 

Kanun metnine ulaşmak için  tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,06.04.2018