Bülten 2017-136 Organize Perakende Sektöründe Kullanılan Eski Nesil Yazar Kasa Kullanımı ile İlgili Süreler

BÜLTEN 2017-136 

ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ESKİ NESİL YAZAR KASA KULLANIMI İLE İLGİLİ SÜRELER

21 Aralık 2017 gün ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 489 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile organize prakende sektöründe eski nesil yazar kasa kullananların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılma Mecburiyeti yeni esaslara bağlanılmıştır.

Bu konu ile ilgili olarak; en son 483 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bulunmaktadır.

489 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklama aşağıdadır.

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar uygulamasına geçiş takvimi; mevcut eski nesil cihazların mali hafızalarının dolmamış ve kullanılabilecek durumda olması ile ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış olan eski nesil yazarkasaların değişiminin mükelleflerimizde doğuracağı maliyet artışının önemli boyutlara ulaşması, mükelleflerimizden ve meslek örgütlerinden gelen yoğun talepler, teknik ve altyapı geliştirmelerinin ilave süreye ihtiyaç göstermesi ve ÖKC üretici firmaların mevcut mühürlü cihaz adetlerinin değişimi henüz gerçekleştirilmemiş eski nesil cihaz adedini karşılayacak seviyede olmaması nedenleri ile 488 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir.

Yeni düzenleme ile kullanılmakta olan eski nesil yazarkasaların mali hafızalarının ömrü dikkate alınmış olup, buna göre mükelleflerimizin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, eski nesil yazarkasalarının mali hafızalarının dolmasından itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır. Bu değişiklik sonrasında işletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, tüm mükelleflerimiz açısından mali hafızalarının dolmamış olması nedeniyle hali hazırda kullanılabilecek durumda olan olup eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.

426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yukarıda belirtilen yeni anlayış çerçevesinde yapılan değişiklikler; 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli işletme büyüklüğü ölçülerini aşan firmalara sunulan yeni nesil ÖKC geçiş takvimi ve muafiyet usul ve esaslarını da doğrudan etkilemekte olduğundan; 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde de değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişim sonrasında, diğer tüm mükelleflere sunulduğu gibi; organize perakende sektöründe kullanılan eski nesil ödeme kaydedici cihazların da mali hafızasının dolacağı zamana kadar kullanılabilmesi imkanı getirilerek alım tarihinden sonra azami 10 yıllık süre ile kullanılabileceği şartı kaldırılmıştır. Ayrıca 483 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle yeni nesil ÖKC uygulamasının mükelleflerimizce daha açık bir şekilde anlaşılması ve uygulama sorunlarının giderilmesi bakımından gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu genel tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 22.12.2017