Bülten 2017

Bülten 2017-128 Sporcuların Ücretlerinin Vergilendirilmesindeki Farklılık 2019 Sonuna Uzatıldı

BÜLTEN 2017-128

SPORCULARIN ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDEKİ FARKLILIK 2019 SONUNA UZATILDI

20 Aralık 2017 gün ve 39276 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7063 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 13 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanun, 6 kanunda değişiklikler yapmaktadır. 1 nci madde aşağıda açıklanacağı üzere193 sayılı Gelr Vergisi Kanununun Geçici 72 nci maddesiyle ilgilidir.

Diğer kanunlar;2809 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5193 sayılı Optisyenlik Kanunu ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’dur.

Gelir Vergisi Kanununun değişen 72 nolu geçici maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2017” ibaresi “31.12.2017” şeklinde değiştirilmiş olup değişen madde  aşağıdadır.

Bu maddede görüleceği üzere, sporcuların oynadığı liglere  göre ücret ve ücret ödemelerinden yapılan tevkifat diğer  mükelleflerden farklı uygulanması ve yıllık beyanname vermemesi uygulaması sonu 31.12. 2017 tarihinden 31.12.2019 tarihine uzatılmıştır.

Geçici Madde 72

31.12.2017 31/12/2019  tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

a.Lig usulüne tabi spor dallarında;

1.En üst ligdekiler için % 15,

2.En üst altı ligdekiler için % 10,

3.Diğer liglerdekiler için %  5,

b.Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

2.Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

3.Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde 31/12/2007 tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanır.

4.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

İlgili Kanunun tam metni için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 20.12.2017