Bülten 2017

Bülten 2017-91 2017 Kasım Vergi Takvimi

BÜLTEN (2017-91)

KASIM 2017 VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu
01/11/2017 09/11/2017 16-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/11/2017 10/11/2017 16-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 14/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2017 14/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 17/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 17/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 23/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/11/2017 23/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/11/2017 24/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/11/2017 24/11/2017 1-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/11/2017 27/11/2017 1-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2017 30/11/2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2017 30/11/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi