Bülten 2017

Bülten 2017-26 2017 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerin Uygulayacağı Tasdik Hadleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,02.01.2017

BÜLTEN (E.Ö 2017/26)

2017 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler aşağıda belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

2016 yılında herhangi bir belirleme olmadığı için uygulanacak hadler, 2016 Yılı için tespit edilen hadler, yeniden değerleme haddi olan % 3,83 oranında artırılarak aşağıda gösterilen şekilde uygulanacaktır.

A-TAM TASDİK KAPSAMI

TAM TASTİK SINIRI 2014 YILI

TL

2015 YILI

TL

2016 YILI

TL

Aktif Toplam 6.385.000 6.741.000 6.999.000
Net Satışlar Toplamı 12.766.000 13.478.000 13.994.000

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde tasdik kapsamına girer.

B-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM 2014 YILI

TL

2015 YILI

TL

2016 YILI

TL

2017 YILI

TL

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 407.000 448.000 473.000 491.000
29/2 814.000 896.000 946.000 982.000
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 106.000 117.000 124.000 129.000

C-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

2016 YILI

TL

2017 YILI

TL

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

D-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

TL

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

TL

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 24.000 25.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit 72.000 75.000

 

E-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

2015 YILI

TL

2016 YILI

TL

2016 YILI

TL

İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit 19.500 20.600 21.400

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2015 YILI

TL

2016 YILI

TL

2016 YILI

 TL

KURUMLARVERGİSİ İSTİSNASI 235.000 248.000 257.000