Bülten 2016

Bülten 2016-74 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binaların ve İktisap Edilen Arazilerin Emlak Vergisi İstisnası

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 01.10.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/74 )

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN BİNALARIN VE  İKTİSAP EDİLEN  ARAZİLERİN

EMLAK VERGİSİ İSTİSNASI

(69 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinin (f) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen ;

“g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”,

1319 sayılı Kanunun “Geçici muaflıklar” başlıklı 15 inci maddesinin (d) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen;

“e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.”.

fıkraları 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

Söz konusu düzenlemeler 29 Eylül 2016 gün ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nın 69 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Bu genel tebliğe göre;

Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Söz konusu muafiyet, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır.

Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesi yapılıncaya kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

Bu konularda örnekli uygulamalar ilgili genel tebliğde bulunmaktadır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.