Bülten 2016

Bülten 2016-05 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kaydı, Satışı, Satış Sonrası Servis İşlemleri Hakkında Genel Tebliğ 465

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/05 )

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN BAŞKANLIK BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE KAYDI, KULLANICILARA SATIŞI VE SATIŞ SONRASI SERVİSİ VB. İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK 465 SIRA NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİ

25 Aralık 2015  gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 465 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanılma mecburiyeti getirilen (466 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerin son şekli sitemiz Bülten 2016- 9 da görülebilir) yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslar açıklanmaktadır.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.