Bülten 2016

Bülten 2016-03 Bazı İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2016

                                                      BÜLTEN (E.Ö. 2016-03) 

BAZI İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMAN ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; daha önceki VUK Genel Tebliğlerinde yer alan amortisman oranlarından değişenler ile yeni ilave edilen amortisman oranları açıklanmıştır.

Sözü edilen Genel Tebliğ aşağıdadır.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 458)

MADDE 1 ‒ 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listenin 3.6.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3.6.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.6.1. Basit tahta palet 2 %50,00

 

3.6.3. Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet 8 %12,50

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.14.14. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.14.15. Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller 8 %12,50

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.37. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

3.37.1. İklimlendirme kabini 10 %10,00
3.37.2. Yırtılma test cihazı 10 %10,00
3.37.3. PH metre cihazı 10 %10,00
3.37.4. Işık haslığı ve hava koşulları test cihazı 10 %10,00

MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.49.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.49.1. Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b. 5 %20,00

MADDE 5 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.52. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.52. Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler, bariyerler ve bunların benzerleri 10 %10,00

MADDE 6 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 3.88. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 3.88. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

3.88. Basınç odaları 10 %10,00

 

3.89. Süs bitkileri 5 %20,00
3.90. Modüler sistem tuvalet 10 %10,00
3.91. Su arıtma cihazları 5 %20,00
3.92. Masaj koltukları 5 %20,00
3.93. Dijital baskı makinesi 10 %10,00
3.94. İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri 2 %50,00
3.95. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar 5 %20,00

MADDE 7 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 6.7. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

6.7.1. Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar, robotlu yükleme sistemleri 5 %20,00

MADDE 8 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 6.13. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil) 6 %16,66

MADDE 9 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 17.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

17.3. Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak elde edilen don yağı, don yağı asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 6 %16,66

MADDE 10 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 24. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

24.1. Metal ofset baskı makinesi 10 %10,00

MADDE 11 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.6. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

45.1.6. Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar 15 %6,66

MADDE 12 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.3.3. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

45.4. Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar 5 %20,00

MADDE 13 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 49. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

49.1. Izgara Temizleme Makinesi 10 %10,00

MADDE 14 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 52.5. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

52.5.1. Tabanca 8 %12,50

MADDE 15 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 59.3. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

59.3. Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.), sıcak hava balonları 3 %33,33

MADDE 16 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.