Bülten 2015

Bülten 2015-74 Eylül 2015 Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.09.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/74)

2015 EYLÜL VERGİ TAKVİMİ

01/09/2015 09/09/2015 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/09/2015 10/09/2015 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/09/2015 23/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/09/2015 23/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/09/2015 28/09/2015 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/09/2015 28/09/2015 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 28/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/09/2015 28/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 28/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/09/2015 30/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/2015 30/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/09/2015 30/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2015 02/11/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi