Bülten 2015

Bülten 2015-65 2014 Yılında Tutulan Yevmiye Defterlerin Kapanış Tasdikinde Son Gün 30 Haziran 2015

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,29.06.2015

BÜLTEN (E.Ö. 2015-65)

2014 YILINDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNDE SON GÜN 30 HAZİRAN 2015

2014 yılında kullanılan yevmiye defterlerinin  kapanış tasdiki Türk Ticaret Kanununa göre  en geç 30 Haziran 2015 günü akşamına kadar (faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda izleyen  faaliyet döneminin altıncı ayı sonuna kadardır.) noterler tarafından yaptırılmalıdır.

Türk Ticaret Kanununun 562 nci maddesi gereğince kapanış tasdiki yaptırılmayan  defterler için 2015 yılında 4.934 TL idari para cezası uygulanır.

Vergi Usul Kanununa göre defter tastiki yapılması zorunlu olmadığından, Vergi Usul Kanunu gereğince ceza uygulanmaz.

Diğer taraftan, Türk Ticaret Kanunu açısından kapanış kaydı yaptırılması zorunlu olan defterlerin kapanış kaydının yaptırılmaması ticari davalarda delil olma niteliğinin kaybına neden olabilir.

Not:TTK’ya göre kapanış tasdikine tabi olan diğer defterler yönetim kurulu karar defteri(A.Ş.) ve ayrı tutulan müdürler kurulu karar defteri (Ltd.Şti.) (Müdür veya müdürlerin alacağı kararlar Genel Kurul Müzakere Defterinin yerine Müdürler Kurulu Karar Defterine de yazılabilir) , kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2015 Ocak ayındadır. Faaliyet dönemi takvim yılı olmayanlarda  izleyen  faaliyet döneminin birinci ayı sonuna kadardır.