Bülten 2015

Bülten 2015-52 Sanayiciler Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekmektedir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 21.04.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/52) 

SANAYİCİLER YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİ 30 NİSAN  2015 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgeli işletmelerin 2014 yılı faaliyetlerini yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek,01 Ocak-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne vermeleri veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın www. sanayi. gov. tr İnternet adresinde “e -hizmetler” bölümündeki “Yıllık işletme cetveli işlemleri” bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra işlem yapabilirler. Firmalar, farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vereceklerdir.

Ayrıca ; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2013 yılına ait olan Sanayi Sicil Belgelerinin de Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden vize yaptırılması gerekmektedir. Birden fazla üretim yeri olan sanayi işletmelerinin farklı adreslerde faaliyette bulunulan her üretim yeri için ayrı Sanayi Sicil Belgesi düzenlendiğinden bunlar da vize ettirilmelidir.

Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar vermeyen ve vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacakları gibi, 835.00 TL idari para cezasına da muhatap olabileceklerdir. 2 yıl üst üste yıllık işletme cetvelini vermeyen kuruluşların sanayi sicil belgeleri de iptal edilmektedir. Sanayi sicil belgesinin vize tarihi geçirildiğinde Elektrik Dağıtım Şirketi kullanılan sanayi elektriği tarifesini normal elektrik tarifesine çevirmektedir.