Haberler

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,05.03.2015

ÖZEL TÜKETiM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

05 Mart 2015 gün ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği“ nde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere Özel Tüketim Vergisi uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Bu Tebliğden önce yürürlükte olan ÖTV Genel Tebliğlerinin (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri, 16.03.2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğlerin kaldırılan bölümlerine yapılan atıflar, bu Tebliğin ilgili bölümlerine yapılmış sayılır.

Ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin düzenlemeler, bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulanmaya devam edilir.

Bu Tebliğ 16.03.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan ÖTV Genel Tebliğleri gereğince alınan tüm belgeler geçerlilik süresince kullanılabilir. Ancak geçerlik süresi belirtilmemiş belgeler takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren belge almak isteyenler ise bu tebliğdeki düzenlemelere uygun olarak  belge talep edebilirler.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız