Haberler

2014 Yılı İkinci Dönem Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı

15.07.2014 tarih ve 33 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül atmış dört) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır

 

 

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

 

Tarih 15/07/2014
Sayı KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi – 23
Kapsam  
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33

 

 

Konusu                                   :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                     :  15/07/2014

Sayısı                                      : KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi – 23

İlgili olduğu maddeler           :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298  Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

      Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı