Bülten 2015

Bülten 2015-40 2015 Mart Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,01.03.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/40 )

2015 MART AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/02/2015 02/03/2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2015 02/03/2015 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2015 02/03/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2015 02/03/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2015 02/03/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 02/03/2015 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/03/2015 02/03/2015 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/01/2015 02/03/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
01/03/2015 10/03/2015 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 10/03/2015 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 23/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2015 23/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/03/2015 24/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/03/2015 24/03/2015 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2015 25/03/2015 2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2015 25/03/2015 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01/03/2015 25/03/2015 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 26/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/03/2015 26/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2015 26/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/2015 31/03/2015 2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2015 31/03/2015 2014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/03/2015 31/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2015 31/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2015 31/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2015 30/04/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi