HaberlerTürkiye Muhasebe Standartları

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 30)

12 Kasım 2014 gün ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumunun “Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı

(TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 30)” yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.