Haberler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5  Kasım 2014 gün ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  6563 sayılı“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” da elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

Bu kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.

Bu kanuna ulaşmak için tıklayınız.