Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27

20 Şubat 2014 gün ve 28919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi  (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)  (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, bu tebliğ ekinde yer alan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.