Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Vergi ve Harç Tarifelerinde Yapılan Değişiklikler

18 Şubat 2014 gün ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; kararlaştırılmıştır.

Kararnamede, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı ve İşyeri Açma İzni Harcı tarifelerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu kararla 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış ve 19.5.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

Karar eki karar ektedir.