Gelir İdaresi Başkanlığınca Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi Güncellendi.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi” 15.8.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde güncellenmiştir.  

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.