Haberler

285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği-2014 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

30 Aralık 2013 gün ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  285 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;  Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.