HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10

30 Aralık 2013 Gün ve 28867 Sayılı Resmi Gazete’de  “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı,

“Denetçinin amacı, denetimi, etkin yürütülmesini sağlayacak şekilde planlamaktır.”

şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 300) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.