Bülten 2014-06 2014 Yılında Uygulanacak değerli Kağıt Bedelleri

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/06 )

2014 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

30 Aralık 2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/1 SayılıDeğerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren  geçerli olan kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

15,10

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 – Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – Nüfus cüzdanları

6,75

7 – Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 – Sürücü belgeleri

92,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 – İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75