Bülten 2014Bültenler

Bülten 2014-03 2014 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna ve Matrahları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/03 )

2014 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRALARI  

30 Aralık 2013 gün ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu

İstisna Tutarı TL 2013

İstisna Tutarı TL 2014

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

140.774

146.306

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

281.770

292.791

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.244

3.371

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

3.244

3.371

Verginin oranları

Matrah 2013 Yılı

Matrah 2014 Yılı

Veraseten İntikallerde Vergi Oranı

İvazsız   İntikallerde     Vergi Oranı

İlk 190.000 TL için İlk 190.000 TL için

1

10

Sonra gelen 430.000 TL için Sonra gelen 440.000 TL için

3

15

Sonra gelen 940.000 TL için Sonra gelen 970.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.800.000 TL için Sonra gelen 1.800.000 TL için

7

25

Matrahın 3.360.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Not:Vergi dilimleri değişti, ancak 2013 yılındaki vergi oranları aynı kaldı.