Bülten 2013-63 2013 Yılı Ağustos Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,01.08.2013

 

                                                               (BÜLTEN 2013-63)

                                          2013 YILI AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ

 

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/08/2013 12/08/2013 16-31 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 13/08/2013 16-31 Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2013 14/08/2013 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2013 14/08/2013 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2013 19/08/2013 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2013 19/08/2013 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 23/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/08/2013 23/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/08/2013 26/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/08/2013 26/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 26/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/08/2013 26/08/2013 1-15 Ağustos 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16/08/2013 26/08/2013 1-15 Ağustos 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2013 02/09/2013 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2013 02/09/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/08/2013 02/09/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2013 02/09/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi