Bülten 2013-62 Yurtdışı Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Bildirim ve Beyan Süresi 31.10.2013 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 31.07.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/62 )

 

YURTDIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ 31.10.2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

31.7.2013 tarih ve 28724 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31.10.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

Söz konusu Karar aşağıdadır.

 

B.K.K. No                          2013/5174

Resmi Gazete Tarihi          31/07/2013

Resmi Gazete No               28724

Kapsam                            

Karar Sayısı : 2013/5174

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 71791 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5174 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31/10/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.