Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Mecburiyeti ve Onaylanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı.

15.6.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’inde; yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.