Haberler

2013 Yılı Ücret Kazançlarının Vergilendirilmesine İlişkin Olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca Hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” Yayınlanmıştır

2013 Yılı Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Ücret Kazançları Vergi Rehberi’nde; ücretin tanımı, unsurları ve ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurların yanı sıra asgari geçim indirimi uygulaması ve 2013 takvim yılında kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri, beyanname vermeleri durumunda beyan edilecek gelirin tespiti ve beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılacak unsurlara ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.