2012 Yılı Ticari Kazancının Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı

2012 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız