Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

29 Aralık 2012 gün ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı tarafından Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Bu yönetmelikte, bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

Sözü edilen yönetmeliğe ulaşmak için tıklatınız.