Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikteki Değişiklik Yönetmeliği Yayınlandı

04.12.2012 gün ve  28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3834 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19.10.2005 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” de değişiklikler yapılmıştır.

Bu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bu yönetmeliğin değişiklikler işlenmiş halini www.erdogduozymm.com isimli web sitemizde Bültenler bölümünde 2012-62 sayılı bültende görebilirsiniz.