Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

9 Kasım 2012 gün ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu yönetmelikte, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine, emeklilik sözleşmesinin düzenlenmesinden sona ermesine kadar geçen süreçte emeklilik sözleşmesine taraf olanların hak ve yükümlülüklerine ve bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu yönetmelikteki düzenlemeler 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.