25 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

 

11Ekim 2012 gün ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde;

8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanması, konusu açıklanmaktadır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.