70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı.

6.6.2012 tarih ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 69 Seri No.lu Genel Tebliğin ikinci ve üçüncü bölümleri değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle, kullanılacak yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım zamanı değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.