4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

18.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3172 sayılı Karar’da; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının tespitine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.