Haberler

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Bakanlar Kurulu’nca Atamalar Yapıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Bakanlar Kurulu’nca Atamalar Yapıldı.

14 Aralık 2011 gün ve 28142 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/2475 sayılı BKK ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyelikleri belirlenmiştir.

Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun başkan ve üyeleri aşağıda yer almıştır.

 

ADI SOYADI              GÖREVİ             ADAY GÖSTEREN KURUM

Seyit Ahmet BAŞ            Başkan               Maliye Bakanlığı

Prof. Dr. Yusuf BALCI        Üye                Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İmdat ERSOY                       Üye                Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bülent BÜYÜKDIĞAN        Üye                Maliye Bakanlığı

Aziz DOĞAN                          Üye                Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık

Uğur SAÇMACIOĞLU         Üye                Sermaye Piyasası Kurulunun bağlı olduğu Bakanlık

İsmail ERDEMİR                 Üye                Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu

Bakanlık

Doç. Dr. Orhan ÇELİK        Üye                Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

Müşavirler Odaları Birliği

Mustafa DÖNMEZ               Üye                 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği