Bülten 2024

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü

BÜLTEN 2024-78

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMININ VERGİLENDİRİLMESİ BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Nisan Ayında yayın 518 ‘de “Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü nde;  Vatandaşlarımızın sahip olduğu gayrimenkullerin alım-satımının vergilendirilmesinde, tapu harcı ve değer artışı kazancı yönünden açıklayıcı bilgi ve örneklerin yer aldığı soru-cevaplar  yer almaktadır.

Rehbedeki ana başlıklar aşağıdadır.

GİRİŞ

I- GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA TAPU HARCI

1.Tapu Harcına Konu Olan Gayrimenkul Alım-Satım İşlemleri Nelerdir?

2.Tapu Harcını Kimler Ödemek Zorundadır?

3.Tapu Harcı Hangi Bedel Üzerinden ve Hangi Oranda Ödenir?

4.Gayrimenkul Devir ve İktisabında Cezalı İşlemle Karşılaşmamak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

5.Tapuda Yapılan İşlemden Sonra Alım-Satım Tutarının Gerçek Durumu Yansıtmadığı Tespit Edilirse Hangi Cezai İşlem Uygulanır?

6.Tapu Harcında Pişmanlık Talepli Bildirimde Bulunulabilir mi?

7.Alıcı ve Satıcı Adına Yapılan Cezalı İşleme Karşı Kişilerin Hakları Nelerdir?

8.Tapu Harcı Ödeme Kanalları Nelerdir?

II- GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA DEĞER ARTIŞI KAZANCI

1.Hangi Mal ve Hakların 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazanç Değer Artışı Kazancıdır?

2.Miras Yoluyla veya Bedelsiz Olarak Sahip Olunan Gayrimenkulün Satışından Elde Edilen Kazanç Değer Artışı Kazancı mıdır?

3.Sahip Olunan Arsa Üzerine Özel İnşaat veya Kat Karşılığı İnşaat Kapsamında Yapılan Dairenin Satışından Elde Edilen Kazanç Değer Artışı Kazancı mıdır?

4.Değer Artışı Kazancı İçin Yıllık İstisna Tutarı Ne Kadardır?

5.Şahsa Ait Gayrimenkulün Elden Çıkarılması Durumunda Beyanname Verilmeli mi?

6.Değer Artışı Kazançlarında Safi Kazanç Nasıl Bulunur?

7.Değer Artışı Kazancında Endeksleme Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

25.04.2024