Bülten 2024

Bazı Hizmet İşletmelerinde %10/ %20 KDV Oranı 51 Seri Nolu KDV Tebliği

BÜLTEN 2024-80

BAZI HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI HAKKINDA KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 51 SERİ NOLU KDV TEBLİĞİ

27 Nisan 2024 tarih ve 32529 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51)’de,

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.) bölümünde yer alan “(%8)” ibareleri “(%10)”, “(%18)” ibareleri “(%20)” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde KDV oranı (% 8) olarak uygulanmakta iken %10,

İndirimli oran uygulanan yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmına (% 18) KDV oranı

uygulanmakta iken %20 olarak,

uygulamaya başlanmıştır.

Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir. Yukarıda sayılan işletmeler toplam hizmet bedeli içinde alkollü içeceklere ilişkin olan ve olmayan kısmı hesaplayarak faturada ayrıca gösterirler ve alkollü içeceklere isabet eden kısım üzerinden (% 20), diğer kısım üzerinden (% 10) KDV hesaplayarak KDV tutarını ayrı ayrı ve toplam olarak faturada gösterirler.

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (% 20) oranında KDV’ye tabidir.

5302 sayılı ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürürlüğe konulan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat esas alınır.

Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır.

Tebliğde, bu hizmet işletmelerine ilişkin satışlarda uygulanacak KDV oranına ilişkin örnekler bulunmaktadır.

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240427-16.htm

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir.

29.04.2024