Bülten 2024

2023 Yılı Gelirleri Kurumlar Vergisi Beyanname Rehberi

BÜLTEN 2024-73

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN 2023 YILINA AİT GELİRLERİNİN 2024 YILINDA BİLDİRİLECEĞİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 Mart ayında yayınlanan Yayın No. 517“Kurumlar Vergisi Rehberi”nde

Kurumlar vergisi mükelleflerince 2023 hesap döneminde elde edilen kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik; mükellefiyet, kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve muafiyetler, safi kurum kazancının tespiti, verginin hesaplanması, tevkif yoluyla kesilen vergilerin ve geçici vergilerin mahsubu, vergiye uyumlu mükelleflerde %5 vergi indirimi ve kurumlar vergisinin beyanı gibi konularda genel açıklamalara ve uygulamaya ilişkin örneklere yer verilmiştir.

Rehberdeki açıklamalar aşağıdaki başlıklar altındadır.

Bu açıklamaların yer yer aldığı rehber için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

29.03.2024

GİRİŞ         

  1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ

1.1   Kurumlar Vergisinin Konusu

1.2.  Kurumlar Vergisi Mükellefleri

1.3.  Mükellefiyet Türleri

  1. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR

2.1. Muafiyetler

2.2.  İstisnalar

2.3.  Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi

  1. KURUM KAZANCININ TESPİTİ

3.1.   Safi Kurum Kazancının Tespiti

3.2.    İndirilecek Giderler

3.3.    Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

3.4.    Zarar Mahsubu

3.5.    Diğer İndirimler

3.6.    Kurumlar Vergisinde Mahsup ve İadeler

  1. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDEMESİ

4.1.    Kurumlar Vergisi Oranı

4.2.    Geçici Vergi

4.3.     Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

4.4.     Kurumlar Vergisinin Ödemesi

  1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER