Bülten 2024

Son Günü 2 Ocak 2024 Olan e Defter Yükleme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN 2024-25

SON GÜNÜ 2 OCAK 2024 GÜNÜ OLAN E-DEFTER VE BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILDI

02/01/2024 tarihli ve VUK-163/2024-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Ocak 20234 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin 5 Ocak 2024 günü sonuna uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

Tarih: 02/01/2024

Sayı: VUK-163 / 2024-1

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/163

 Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 2 Ocak 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tarihi: 2/1/2024

Sayısı: VUK-163 / 2024-1

1.Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, e-Defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 2 Ocak 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 2 Ocak 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Ocak 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı