Bülten 2024

2024 Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı ile Kuzey Kıbrıs Harcırah Tutarları Gelir Vergisi İstisnası

 

BÜLTEN 2024-43

1 OCAK-30 HAZİRAN 2024 YURTİÇİ VE YURTDIŞI İLE KUZEY KIBRIS HARCIRAH TUTARLARI GELİRVERGİSİ İSTİSNASI

 I-1.1.2024-30.06.2024 Dönemi için Yurt İçi Harcırah Gelir Vergisi İstisnası 

31 Aralık 2023 tarih ve 32416 ( 1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun H Cetveline 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek  gündeliklerin tutarları aşağıdadır.

Bu tutarlar, memur maaş katsayılarına göre belirlenmiş olup, çalışanlara 01.01.2024-30.06.2024 tarihleri arasında uygulanacak olan Gelir Vergisi yurt içi harcırah istisnası tutarlarıdır.

01.01.2024-30.06.2024 Dönemi

Aylık Tutarı TL

Vergiden İstisna              

Günlük Harcırah  Tutarı TL

19.137,36 TL ve üstü

 

480,00
19.000,40-  19.137,35 TL arası

 

465,00
17.783,01-  19.00,39 TL arası

 

435,00
15.652,57-  17.783,00 TL arası

 

420,00
12.605,28-  15.652,56 TL arası

 

405,00

 

12.605,27 TL ve daha altı

 

400,00

 

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre (Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına görevlendirilenler ) verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II-1.1.2024-30.06.2024 Dönemi için Yurt Dışı ve Kuzey Kıbrıs Harcırah Gelir Vergisi İstisnası 

 18 Ocak 2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki kararlar ile aylıklarına göre Harcırah Gelir Vergisi İstisnası tutarları belirlemiştir.

1- Yurt Dışı Harcırah Gelir Vergisi İstisnası

Ülkeler ve Para Birimi   II. Sütun
19.137,36 TL ve üstü

aylık tutarı olanlar

A.B.D. (A.B.D. Doları) 182
Almanya (Euro) 164
Avustralya (Avustralya   Doları) 283
Avusturya (Euro) 166
Belçika(Euro) 161
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238
Finlandiya (Euro) 148
Fransa (Euro) 160
Hollanda (Euro) 156
İngiltere(Sterlin) 115
İrlanda (Euro) 155
İspanya (Euro) 158
İsveç(İsveç Kronu) 1.359
İsviçre (İsviçre   Frangı) 283
İtalya (Euro) 152
Japonya (Japon Yeni) 31.405
Kanada (Kanada Doları) 244
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 50
Lüksemburg (Euro) 161
Norveç (Norveç Kronu) 1.193
Portekiz (Euro) 155
Suudi Arabistan (Suudi   A.   Riyali) 617
Yunanistan (Euro) 158
Kosova (Euro) 123
Diğer AB Ülkeleri   (Euro) 127
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157

2- Kuzey Kıbrıs Harcırah Gelir Vergisi İstisnası

Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL
19.137,36 TL ve fazlası 919,00
19,000.40-19,137.35TL arası

 

809,00
12,913.43-19,000.39 TL arası

 

700,00
12,605.28-12,913.42 TL arası

 

589,00
12,605.27-TL ve daha altı

 

479,00

Cumhurbaşkanı Kararı ve eki karar için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

30.01.2024