Bülten 2024

2024 Ocak Yasal Defterler Kapanış ve Ara Tasdiki

BÜLTEN (2024-07)

2024 OCAK AYINDA YASAL DEFTERLERDE YAPILACAK KAPANIŞ VE ARA TASDİKİ

1-Kapanış Tasdiki

a-Yönetim Kurulu Karar Defteri

2023 yılında, anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler tutmak zorunda oldukları yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayını 2024 Ocak ayı sonuna kadar  yaptırmak zorundadırlar.

b-Müdürler Kurulu Karar Defteri

2023 yılında kullanılan limited şirket  müdürler kurulu karar defteri kullanmış olan limited şirketlerin, defterin kapanış onayını 2024 Ocak ayı sonuna kadar yaptırmaları zorunludur.

Bir önceki yıl müdürler kurulu karar defteri kullanmış olan limited şirketlerin, defterin kapanış onayını Ocak ayı sonuna kadar yaptırmaları zorunludur. (Genel kurul toplantı ve müzakere defterine ltd.Şti. müdür veya müdürler kurulu kararları yazılıyorsa limited şirketlerin müdürler kurulu karar defteri tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle isteyen mükellefler kapanış tasdikini yaptırdıktan sonra açılış tasdiki yaptırmayabilirler).

2-Ara Tasdiki (Yenileme)

a- Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Damga Vergisi Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri

2023 yılında  kullanılan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, damga vergisi defteri ve yönetim kurulu karar defteri yeterli yaprakları bulunması halinde 2023 Ocak ayı sonuna kadar ara tasdiki (onay yenileme) suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

Yevmiye defteri, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar kapanış onayı yaptırılmak zorundadır.

b- Pay Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

2023 yılında kullanılan pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Kapanış onayına tabi olan yönetim kurulu karar defteri ile yevmiye defterinde son kaydın altına yazılacak “görülmüştür” ibaresi yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada yapılması gerekmektedir.

3-Ceza Uygulaması

TTK’nın 562’nci maddesine göre, belirtilen ticari defterlere ilişkin hükümlere uyulmaması halinde 4 bin TL idari para cezası verilecektir. Söz konusu para cezası, 2024 yılı için,  % 58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre, ??????????? 31.291 TL olarak uygulanacaktır. Yaptırım kararı uygulanıncaya kadar bu fiil birden çok işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki kat artırılır.

Kabahatler kanununun 20 inci maddesine göre,50.000 TL’den az para cezalarında zaman aşımı süresi 3 yıldır.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

30.12.2023